CVR 37705063    Telefon +45 66 18 09 85

Om Projekt Dåseringe

Formål

At yde støtte i Protheses Foundation, som primært laver gratis proteser uafhængig af nationalitet eller religion

Vores historie

Projekt Dåseringe er blevet en stor succes, idet det er lykkes at skabe en stor ringvirkningseffekt. Vi har doneret ca. 643.000 kr, til hospitalet Prostheses Foundation i Thailand siden 2009. Fra 2002 til 2009 leverede vi dåseringe til hospitalet.

Benproteser

I Asien og specielt Thailand, har fattige i stor grad problemer med miner, sukkersyge og slangebid. Hvilket gør at mange bliver benamputeret, og derved ikke kan arbejde og- eller forsørge familien.

Vi støtter hospitalet, Prothesis Foundation I Chiang Mai I Nord-Thailand økonomisk, til mobileklinikker og benproteser.

Mission

Vores mission med indsamling af en lille ubetydelig affaldsdel (dåseringen fra øl- og sodavandsdåser) har været – og er – at støtte projektet Prostheses Foundation i Thailand. Projektet laver primært gratis, proteser til fattige, benamputerede borgere. Dette er uafhængig af nationalitet og religion – og gør dem derved i stand til at skabe sig et liv, og at kunne forsørge sin familie. – Derved kan vi være med til at gøre en forskel! Det vigtigste for os er, at alle midler går ubeskåret til projektet.

Vi har de sidste par år, foruden støtte til benamputerede, givet økonomisk støttet til hospitalet til indkøb af mobile klinikker.

Vores mission er fortsat at yde ubeskåret bidrag til hospitalet Protheses Foundation.

Vision

Projekt Dåseringe’s vision er;
– at vi støtte arbejdet med at udvikle og lave benproteser,
– at støtte udvikling af mobile klinikker, der skal arbejde ude i de enkelte regioner i Thailand, eller de nabolande, som tilslutter sig projektet.Vi ønsker igennem en uegennyttig indsats at være med til at gøre en forskel for en stor gruppe personer, og deraf sætte de organisationer, som støtter os på verdenskortet med afsæt i vores – Inner Wheels – formålsparagraf: ”venskab, hjælpsomhed og international forståelse”.

Vi ønsker, på en utraditionel måde, at skabe øget opmærksomhed omkring det gode samarbejde vi har på tværs af forskellige organisationer, bl.a. Inner Wheel, Malteser Riddernes Hospitals Orden, Soroptimist Klubber i Danmark, Sct. Georgs Gilderne i Danmark og Odd Fellow Ordenen i Danmark, Sons of Norway i Norge og derved at udbrede kendskabet til de forskellige organisationer..

Lederskab & ansvar

I 2016 blev der etableret en bestyrelse i Projekt Dåseringe ved den stiftende generalforsamling.

Bestyrelsen er nedsat på tværs af de organisationer, som støtter op omkring Projekt Dåseringe.

Da alt arbejde med projektet er frivilligt og ulønnet har vi delt opgaverne imellem os, for derved at sikre en ordentlig, og kontinuerlig forvaltning af de dåseringe, der indsamles og sorteres af utrolig mange frivillige.

Media-kit

Ønsker du at hjælpe med at markedsføre Projekt Dåseringe til dit lokale område, kan du her hente og bruge vores media-kit med billeder, brochurer, brandguideline og logoer mv.

Bestyrelse

I Asien og specielt i Thailand, har fattige i stor grad problemer med miner, sukkersyge og slangebid, hvilket gør at mange bliver ben-amputeret og derved ikke kan arbejde og- eller forsørge familien…

De støtter os

Inner Wheel Danmark

Danske Fragtmænd

Sct. Geoergsgilderne

Den Danske Frimureorden

Serapions Orden, Danmark

Odd Fellow Ordenen

Soroptimistklubberne i Danmark

Den Geistlige Ridderlige Malteserorden

Sons of Norway

Share This