CVR 37705063    Telefon +45 21 22 59 68

Om Projekt Dåseringe

Formål

At yde økonomisk støtte til Protheses Foundation, som primært laver gratis proteser uafhængig af nationalitet eller religion

Vores historie

Projekt Dåseringe er blevet en stor succes, idet det er lykkedes at skabe en stor ringvirknings effekt. Vi har doneret ca. 763.000 kr, til hospitalet Prostheses Foundation i Thailand siden 2009.
Fra 2002 til 2009 sendte vi dåseringene til hospitalet.

Benproteser

I Asien og specielt Thailand, har fattige i stor grad problemer med miner, sukkersyge og slangebid. Dette gør at mange bliver ben amputeret, og derved ikke kan arbejde og- eller forsørge familien.

Vi støtter hospitalet, Prostheses Foundation i Chiang Mai i Nord-Thailand økonomisk, til benproteser og mobile klinikker.

Mission

Vores mission med indsamling af en lille ubetydelig affaldsdel (dåseringen fra øl- og sodavandsdåser) har været – og er – at støtte projektet Prostheses Foundation i Thailand. Projektet laver primært gratis, proteser til fattige, ben-amputerede borgere. Dette er uafhængig af nationalitet og religion – og gør dem derved i stand til at skabe sig et liv, og derved forsørge sin familie.
Det vigtigste for os er, at alle midler går ubeskåret til projektet og derved kan vi være med til at gøre en forskel!

Vi har de sidste par år, foruden støtte til ben-amputerede, givet økonomisk støttet til hospitalet til indkøb af mobile klinikker.

Vores mission er fortsat at yde ubeskåret bidrag til hospitalet.

Vision

Projekt Dåseringe’s vision er;
– at støtte arbejdet med at udvikle og lave benproteser.
– at medvirke til indkøb af mobile klinikker, der skal arbejde ude i de enkelte regioner i Thailand, eller de nabolande, som tilslutter sig projektet.Vi ønsker igennem en uegennyttig indsats at være med til at gøre en forskel for en stor gruppe personer, og deraf sætte de organisationer, som støtter os på verdenskortet med afsæt i vores – Inner Wheels – formålsparagraf: ”venskab, hjælpsomhed og international forståelse”.

Vi ønsker, på en utraditionel måde, at skabe øget opmærksomhed omkring det gode samarbejde vi har på tværs af forskellige organisationer, bl.a. Inner Wheel, Malteser Riddernes Hospitals Orden, Soroptimist Klubber i Danmark, Sct. Georgs Gilderne i Danmark og Odd Fellow Ordenen i Danmark, Sons of Norway i Norge – og derved udbrede kendskabet til de forskellige organisationer.

Lederskab & ansvar

I 2016 blev der ved den stiftende generalforsamling etableret en bestyrelse i Projekt Dåseringe.

Bestyrelsen er etableret på tværs af nogle af de organisationer, som støtter op omkring projektet.

Da alt arbejde med projektet er frivilligt og ulønnet, har vi delt opgaverne imellem os, for derved at sikre en ordentlig og kontinuerlig forvaltning af de dåseringe, der indsamles og sorteres af utrolig mange frivillige.

Media-kit

Ønsker du at hjælpe med at markedsføre Projekt Dåseringe i dit lokale område, kan du her hente og bruge vores media-kit med billeder, brochurer, brandguideline og logoer mv.

Bestyrelse

De støtter os

Inner Wheel Danmark

Danske Fragtmænd

Sct. Geoergsgilderne

Den Danske Frimureorden

Serapions Orden, Danmark

Odd Fellow Ordenen

Soroptimistklubberne i Danmark

Den Geistlige Ridderlige Malteserorden

Share This