CVR 37705063         Telefon +45 21 22 59 68

Præsentation af Sons of Norge

Distrikt 8, NORGE

Sons of Norway ble stiftet i 1895 av 18 norske emigranter, med det formål å støtte og hjelpe hverandre til bedre levekår og livskvalitet.
Er i dag en moderne organisasjon med noen og 60.000 i USA, Canada og Norge.

Organisasjonen er delt inn i 8 distrikter.
USA er delt i 6 distrikter, Canada er distrikt 7 og Norge er distrikt 8.

Sons of Norway er en upolitisk norsk-amerikansk brorskapsorganisasjon med det primære formål å styrke vennskap, familiebånd, samhold, kontakt, kulturell utveksling og nestekjærlighet over landegrensene.

Er man interessert i Nord-Amerika, gir det en mulighet til å lære landet bedre å kjenne, og til lettere å skaffe seg kontakter og venner med samme interesse.

Som medlem kan man lettere styrke de bånd man allerede måtte ha i det ene eller andre landet,eller finne og knytte nye bånd.
Gjennom medlemsbladet Viking Magazine, får man månedlig kontakt med og oppdateringer om et miljø man er interessert i.

Distrikt 8, Norge består av 15 aktive lodger fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og de kom aktivt
med i innsamling av dåseringer allerede i 2007.

Fra fem lodger som jeg har jevnlig kontakt med, mottar jeg kvanta på 20 til 60 kilo når vi har kontakt, og fra de øvrige lodgene er det på Distrikts kongressen som avholdes hvert annet år, er det blitt tradisjon å ha en egen avdeling hvor lodgene leverer hva de har samlet inn. (Se vedlagte bilde fra kongressen 2012).
De siste fire år har lodgene i distrikt 8 stått for ca. 23,5% av totalt innsamlet mengde ringer på årsbasis.

OBS:: For bruk på broschuren bør det brukes : Sons of Norway Distrikt 8, Norge

Share This