CVR 37705063 | Telefon +45 66 18 09 85

Mission

Vores mission med indsamling af en lille ubetydelig affaldsdel, dåsering har været – og er – at støtte projektet Prostheses Foundation i Thailand, som primært gratis laver proteser til fattige ben-amputerede thailændere – uafhængig af nationalitet og religion – for derved at gøre dem i stand til at skabe sig et liv og at kunne forsørge deres familie. – Derved kan vi være med til at gøre en forskel. Vigtigst for os er, at de indsamlede midler går helt ubeskåret til projektet

Vision

Projekt Dåseringe’s Vision er, at vi foruden at støtte arbejdet med at udvikle og lave benproteser, kan være i stand til fra Danmark at donere en eller flere mobile klinikker, der skal arbejde ude i de enkelte regioner i Thailand eller de nabolande, som tilslutter sig projektet.

Vi ønsker igennem en uegennyttig indsats at være med til at gøre en forskel for en stor gruppe personer, og deraf sætte Inner Wheel Danmark og de organisationer, som støtter os på verdenskortet med afsæt i vores – Inner Wheels – formålsparagraf: ”venskab, hjælpsomhed og international forståelse”. Igennem dette projekt har Inner Wheel fået megen opmærksomhed og et stort netværk.

Vi ønsker fortsat, på en utraditionel måde, at markedsføre Inner Wheel og at skabe øget opmærksomhed omkring det gode samarbejde, som vi har på tværs af forskellige organisationer, bl.a. Inner Wheel, Malteser Riddernes Hospitals Orden, Soroptimist Klubber i Danmark, Sct. Georgs Gilderne i Danmark og Odd Fellow Ordenen i Danmark, samt at udbrede kendskabet til de forskellige organisationer.

Lederskab & ansvar

I 2016 blev der etableret en bestyrelse i Projekt Dåseringe ved den stiftende generalforsamling.

Bestyrelsen er nedsat på tværs af de organisationer, som støtter op omkring Projekt Dåseringe.

Da alt arbejde med projektet er frivilligt og ulønnet har vi delt opgaverne imellem os, for derved at sikre en ordentlig og kontinuerlig forvaltning af de dåseringe der indsamles og sorteres af utrolig mange frivillige.

Klik her for at læse mere om bestyrelsen i Projekt Dåseringe

Presse Materiale

Informationer findes på hjemmesiden www.daaseringe.dk og på vores facebook side.
Desuden kan vores brochure downloades herfra hjemmesiden.
Da alle midler går ubeskåret til hospitalet i Thailand, har vi ikke brugt midler på trykt pressemateriale. Vi forsøger hele tiden at holde disse sider opdaterede med sidste nye info.

Yderligere oplysninger på: www.prosthesesfoundation.th
Og på Youtube: https://youtu.be/9PFApQL7-2s
Video med Dr. Vajara  på thai, viser fra hospitalet og mobil klinik. https://youtu.be/GqFhZ7ATE08

Video med Dr Terchai  på engelsk, viser fra hospitalet og satelitklinikker
https://youtu.be/arzV6rb-FGw

Presse sektion

Projekt Dåseringe Brochure

Projekt Dåseringe var live på Facebook

Projekt Dåseringe overrækker 350.000 DKK
til Protheses Foundation (galleri)

Share This